Wybrane pieśni wykonywane przez Warszawski Chór Polonia (podane w porządku alfabetycznym)Warszawski Chór Polonia im. Ignacego Jana Paderewskiego powstał w 1993 r. Założycielem i pierwszym dyrektorem artystycznym zespołu był Jerzy Myrcha-Karpiński. Od stycznia 2002 roku dyrygentem jest Wiesław Jeleń. Chór działa przy parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie oraz przy Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Warszawski Chór Polonia wyróżnia bogaty repertuar pieśni patriotyczno-historycznych, opiewających dzieje narodu, państwa i oręża polskiego, sławiących bohaterstwo Polaków walczących na wszystkich frontach świata i przypominających piękne i trudne momenty naszej historii. Oprócz utworów powszechnie znanych, chętnie słuchanych i zawsze wywołujących ogromne wzruszenie, Chór Polonia wykonuje unikalne pieśni, powstałe z dala od Ojczyzny, na zsyłkach i w obozach, zapisane i ocalone od zapomnienia przez tych, którzy przeżyli i powrócili do Polski. Chór śpiewa także pieśni sakralne i kolędy.

Chór jest członkiem Federacji CAECILIANUM, stanowiącej organizację pożytku publicznego.

Pieśni zamieszczone w portalu Fundacji za zgodą Zarządu i Prezesa dr Barbary Żbikowskiej. Pliki dźwiękowe i opis dostarczył na moją prośbę p. Antoni Wocial

 1. Armio Krajowa Słowa i muzyka: Jerzy Myrcha Karpiński
  Utwór skomponowany w latach 90 XX wieku dla uczczenia żołnierzy AK specjalnie dla Warszawskiego Chóru Polonia przez założyciela i pierwszego dyrektora artystycznego chóru Polonia.


 2. Deszcz, jesienny, deszcz Słowa: Marian Matyszkiewicz "Rysiek", Muzyka: melodia z opery "Poławiacze pereł" G. Bizeta
  Autor - żołnierz AK zginął w 1944 r. w obozie w Stutthofie. Był absolwentem liceum im. Górskiego w Warszawie. Na Kresy piosenka trafiła z Uderzeniowym Batalionem Kadrowym działającym pod dowództwem B. Piaseckego.


 3. Dziś do ciebie przyjść nie mogę Słowa: Stanisław Magierski
  Piosenka ta powstała zima 1943 r. w mieszkaniu Stanisława i Danuty Magierskich, przy ulicy Bernardyńskiej 24 w Lublinie. Twórcą „Kołysanki”- bo taki jest prawdziwy tytuł – był rodowity lublinianin, Stanisław Magierski, z zawodu farmaceuta, właściciel znanej lubelskiej firmy „J. Magierski i S–ka”. Podczas okupacji związany był on bardzo silnie z tutejszym ruchem oporu. W ostatnich miesiącach przed wyzwoleniem objął Stanisław Magierski, ps. Jacek II, funkcję zastępcy szefa BIP (Biura Informacji i Propagandy) w komendzie okręgu AK. Jego żona Danuta ps. Weronika, znana przedwojenna lubelska działaczka harcerska – komendantka Lubelskiej Chorągwi Harcerek, w latach wojny została komendantką WSK (Wojskowej Służby Kobiet), działając w ramach tejże lubelskiej Komendy Okręgu AK.

  To właśnie Danuta Magierska w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, gdy na polskich scenach cieszyło się tak wielkim powodzeniem widowisko „Dziś do ciebie przyjść nie mogę…” udowodniła niezbici:e na specjalnej przyprowadzonej przez ZAiKS rozprawie prawa autorskie jej nieżyjącego już męża, do tytułowej piosenki przedstawienia. Ci, dla których była ona napisana - relacjonowała po wielu latach w niepublikowanym nigdy dotąd wspomnieniu Danuta Magierska – uczyli się zarówno słów jak i melodii w czasie (…) spotkań na ulicy Bernardyńskiej. Nie otrzymali od męża ani tekstu nutowego, ani słów, głównie ze względu na bezpieczeństwo; piosenkę opanowywali pamięciowo na miejscu. Ponieważ melodia nie była łatwa, chłopcy często śpiewając, wprowadzali różne drobne, upraszczające zmiany. I tak piosenka stawała się popularna wśród oddziałów. (…) Żyła własnym (…) już życiem, a o jej popularności świadczyć może fakt umieszczenia tekstu ostatniej zwrotki na grobie jednego z partyzantów w oddziałach walczącym koło Lublina.


 4. Hymn Armii Krajowej Słowa: Kazimierz Kumaniecki
  W październiku 1942 r. w okupowanej przez Niemców Warszawie podziemny Biuletyn Informacyjny Komendy Głównej Armii Krajowej ogłosił konkurs na Hymn Polski Podziemnej. Nagrodzono pieśń Naprzód, do boju, żołnierze. Autorem słów był Kazimierz Kumaniecki (1905-1977) Melodię napisał żołnierz AK o pseudonimie "Pochmurny". Jego nazwisko jest do dzisiaj nieznane. Niektóre źródła podają, że autorką słów była Stanisława Müller, porucznik AK, ps. "Aniela".


 5. Modlitwa do Bogarodzicy Słowa: Krzysztof Kamil Baczyński, Muzyka: Józef Świder
  Młody poeta, Krzysztof Kamil Baczyński, zanim poniósł tragiczną śmierć w Powstaniu Warszawskim napisał znamienny wiersz MODLITWĘ DO BOGARODZICY. Świadomie nawiązał w nim do średniowiecznej BOGURODZICY oraz do hymnu BOGARODZICO-DZIEWICO Juliusza Słowackiego. Te trzy utwory są świadectwem, że żołnierz polski zawsze szedł w bój prosząc o wstawiennictwo Matki do Boga i pomoc w ciężkich dla narodu chwilach, prosząc o pomyślność w bojach oraz godną śmierć. Prosząc o to, aby "milcząc umieli umierać".


 6. Modlitwa obozowa Słowa i muzyka: Adam Kowalski
  Pieśń powstała w obozie dla internowanych w Bals w Rumunii. Autor kapitan Adam Kowalski były żołnierz Pierwszej Brygady Legionów, redaktor naczelny Żołnierza Polskiego i Polski Zbrojnej napisał ponad 100 pieśni, zmarł na emigracji w Londynie. Modlitwa zyskała szeroki rozgłos, była śpiewana w wojsku w Szkocji oraz oddziałach partyzanckich w kraju, dokąd dotarła za pośrednictwem cichociemnych. Znana była pod wieloma tytułami np. "Modlitwy partyzanckiej".


 7. To nie powtórzy się już Słowa i muzyka: Feliks Konarski


6 września 2009 roku o godz. 14 w kościele św. Augustyna w Warszawie   przy ul. Nowolipki 18 można było wysłuchać Koncertu Patriotycznego „Polski Wrzesień" w wykonaniu Warszawskiego Chóru Polonia im. Ignacego J. Paderewskiego pod dyrekcją Wiesława Jelenia.

W repertuarze znalazły się pieśni patriotyczno-historyczne, opiewające dzieje narodu, państwa i oręża polskiego, sławiące bohaterstwo Polaków walczących na wszystkich frontach świata i przypominające piękne i trudne momenty naszej historii. Oprócz utworów powszechnie znanych, chętnie słuchanych i zawsze wywołujących ogromne wzruszenie, Chór Polonia wykonał też unikalne pieśni, powstałe z dala od Kraju, na zsyłkach i w obozach, zapisane i ocalone od zapomnienia przez tych, którzy przeżyli i powrócili do Ojczyzny. Usłyszeliśmy m.in. pieśni: „O Panie, który jesteś na Niebie, „Deszcz jesienny, deszcz, „Czerwone maki na Monte Casino, „Warszawskie dzieci. Koncert zakończył Hymn Polski.

Ponizej zamieszczam linki do 3 filmów z tego Koncertu:
 1. Deszcz, jesienny deszcz Słowa: Marian Matyszkiewicz "Rysiek", Muzyka: melodia z opery "Poławiacze pereł" G. Bizeta
  Komentarz powyżej - pozycja 2
  Obejrzenie filmu

 2. Czerwone maki na Monte Casino Słowa: Feliks Konarski, Muzyka: Alfred Schutz
  Historia piosenki
  Obejrzenie filmu

 3. Warszawskie dzieci pójdziemy w bój Słowa: "Goliard" Stanisław Ryszard Dobrowolski, Muzyka: Andrzej Panufnik
  Autorem tekstu jest wybitny poeta i pisarz Stanisław Ryszard Dobrowolski (1907-1985). Napisał go 4 lipca 1944 r. i zaraz opublikował w konspiracyjnym piśmie „Demokrata". ST.R. Dobrowolski brał czynny udział w konspiracji od 1942 r. Kierował sekcją literacką przy KG AK, inspirując wielu autorów, poetów kompozytorów do uprawiania twórczości patriotycznej w dziedzinie pieśni i piosenki. Muzykę pisali wybitni kompozytorzy, m.in. W. Lutosławski, organista Andrzej Panufnik (1914-1991), Bronisław Rutkowski, dyrygent Olgierd Straszyński, pianista Jan Ekier (autor Szturmówki), pianista Jan Markowski (autor Marszu Mokotowa). Autor muzyki Warszawskie dzieci Andrzej Panufnik, od roku 1953 przebywający za granicą, należy do grona najwybitniejszych współczesnych kompozytorów polskich. Jego Warszawskie dzieci weszły na stałe do skarbca pieśni narodowych z okresu walki podziemnej z okupantem.
  Obejrzenie filmu